!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hälsofarliga ämnen

Asbest

Husen på vår fastighet är byggda under några år i mitten och slutet av 60-talet. I stort sett är det väligt sunda byggnader med rejäla och äkta material. Stommen består av platsgjuten betong, fönstren är av trä och likaså alla lister och snickerier och våra fina fönsterbänkar är gjorda av kalksten. Innerdörrarna är fanerade med gabon med trycken i ljus bakelit. Övriga handtag är av kromad metall. Köksinredningar och garderober är standardprodukter i trä från tillverkaren Marbodal.

Men det var vanligt under denna tid att man blandade in asbest lite här och där. Asbest är inte farligt så länge man inte rör det. Det är när man river material som innehåller asbest som farliga ämnen frigörs med byggdammet.

I samband med samband med stambytet 2007-2008 asbestsanerades samtliga badrum i fastigheten. Som tillval kunde lägenhetsinnehavarna låta sanera resten av lägenheten. Vissa gjorde detta, andra inte och i vissa lägenheter var detta redan gjort för länge sedan. 

Hur vet jag om det finns asbest i min lägenhet? 

Om du har kvar originalkakel som stänkskydd i köket, så är det med största sannolikhet asbest i fogbruket. Likaså stänkskyddet i wc:n i 3:orna och 4:orna. Det bästa är att låta en saneringfirma titta på det och framför allt låta en saneringsfirma utföra rivningen. De flesta seriösa byggare kontrollerar själva risken för asbest innan de börjar riva och anlitar en saneringsentreprenör.

Golven är i original inte helt enhetliga. Men om du t.ex. har kvar gamla kvarsvinylplattor i din hall eller ditt kök så finns det risk för att det finns asbest i limmet. Det är om du river upp plattorna som risken för att det frigörs asbest kommer.

Radon

Några av mellanväggarna i lägenheterna är byggda av s.k. blåbetong, en typ av lättbetong i block som muras upp. Blåbetong innehåller ofta radon men inte alltid. Radonmätningar är utförda i samtliga 8 huskroppar, i flera olika lägenheter och på flera platser inom lägenheterna. Ingenstans har värden som överstiger normen påvisats.