!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

 

BRF 

En bostadrättsförening är en ekonomisk förening där de boende är medlemmar och gemensamt äger fastigheten. Ägarandelarna kallas bostadsrätter och ger rättighet till att bebo en specifik lägenhet i fastigheten. En bostadsrättsförening kan delvis bestå av hyresrätter.

 

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en s.k. juridisk person, dvs. den kan i eget namn teckna olika avtal. Styrelsen har rätt att skriva under avtal och företräda föreningen.

Skulle föreningen sedan inte betala sina räkningar kan inte motparten kräva av styrelsen eller medlemmarna att de ska betala. Du kan således inte bli ansvarig för betalningar som föreningen inte klarar av.

 

Föreningsstämma

Föreningsstämma hålles normalt en gång per år innan utgången av juni månad. Medlemmarna skall då samlas för att gå igenom verksamheten och godkänna styrelsens förvaltning. De enskilda medlemmarna har vid detta tillfälle möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att komma med egna förslag. Frågor som man vill ha behandlade formuleras skriftligt i en s.k. motion och skall lämnas till styrelsen senast den 31 januari.

Vid stämman väljs styrelse och revisorer. Styrelsen skall sköta föreningens verksamhet under året och revisorerna skall för medlemmarnas räkning kontrollera styrelsens arbete. Alla föreningsstämmor skall protokollföras och justeras av två justeringsmän och sedan göras tillgänglig för medlemmarna.

 

Månadsavgift

Avgiften är satt enligt den ekonomiska plan som gjordes när föreningen bildades och har inte höjts sedan dess. För närvarande finns ingen höjning av avgiften inplanerad.

Det är den ekonomiska förvaltaren Brf Konsulterna  som sköter aviseringen åt oss så har du frågor angående den ska du vända dig dit.