!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Stadgar

 

Föreningens årsstämma tog i februari 2006 beslut om att anta nya stadgar. Dessa är i princip överensstämmande med de gamla men innehåller ett antal förtydliganden. Det är SBC som har tagit fram dessa nya stadgar och som är utformade för att passa de flesta bostadsrättsföreningar.

 

Föreningen har dessutom tagit fram en gränsdragningslista för att ytterligare konkretisera vissa delar ur stadgarna. Där kan man läsa om vilka byggdelar som medlemmen respektive föreningen har ansvar för. Du hittar den under rubriken "Bygga om, underhålla" längre ner på hemsidan.

 

Garden05

Dokument

Stadgar_14_feb_2006.pdf 2008-09-08