!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Byta kök

 

Byta kök

Så länge man byter ut det gamla mot ett nytt på samma ställe behöver man inget tillstånd för att byta kök. Att däremot flytta det till en annan plats räknas som en omfattande ombyggnation.

Anledningen är att det kan påverka huset i övrigt på olika sätt. T.ex. finns köksventilation idag bara i köket. Flyttar man köket kan stekos börja ta sig andra vägar och sprida sig till grannens badrum osv.

Husets ventilation bygger på självdrag som förstärks genom en sugande fläkt högst upp. Köksventilationen går i samma schakt  från alla kök som ligger ovanpå varandra. Därför kan man endast ha kolfilterfläktar i köken. En "riktig" fläkt kräver en enskild kanal från varje lägenhet, som det inte finns plats för i våra schakt. Kopplar man på en "riktig" fläkt på ventilationen störs flödet och stekos börjar flöda in i grannarnas kök.  

 

Elinstallationer

Dagens moderna kök kräver ofta mer krut på elen än vad som finns ursprunglingen. Alla installationer av det slaget måste göra av auktoriserad elektriker. Generellt finns trefas-el endast i tre- och fyrarumslägenheterna. Vill man uppgradera sin el i en enrumslägenhet måste man stå för den kostnaden själv.

 

Renovering01