!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Riva el. flytta väggar

 

Får man riva väggar?

Större ombyggnationer måste alltid godkännas av styrelsen. Man är skyldig att lämna in ritningar på den tänkta ombyggnationen samt att lämna in s.k. relationsritningar, som visar hur det blev när ombyggnationen är klar.

Det är generellt tillåtet att riva s.k. lättväggar, dvs icke bärande väggar och att bygga upp nya. Men allt man gör måste göras genomtänkt; Vad händer om jag river en vägg och bygger upp en ny någon annanstans? Påverkas ventilationen? Påverkas grannen under av att min nya tvättmaskin hamnar ovanpå hans sovrum om vi bygger ut badrummet osv.

 

Vilka väggar får man inte riva?

Man får inte riva de bärande betongväggarna. Man får inte ens ta upp ett hål utan godkännande. För att ta upp ett hål i en bärande vägg krävs bygganmälan till kommunen och intyg från auktoriserad konstruktör som kan garantera hållfastheten. I vissa fall krävs t.o.m. bygglov.

Det räcker dock inte med konstruktör och ett beviljat bygglov. Man måste alltid ha styrelsens godkännande. Vid omfattande otillåtna ombyggnationer kan styrelsen kräva att man på egen bekostnad och med omedelbar verkan återställer.