!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tidningsinsamling

 

Tidningsrummet

I det lilla huset på gården kan man när som helst lämna sina tidningar och annat papper till återvinning. Det är den högra stora dörren som är avsedd för tidningar. Man kommer in med portnyckeln och belysningen tänds automatiskt när man går in. 

 

Man får dock inte lämna wellpapp eller kartong här. Det ska läggas i kommunens insamling längre upp på Malmgårdsvägen eller i containern för grovsopor.

 

Ställ inget på golvet i tidningsrummet. Endast det som ligger i de gröna kärlen hämtas av entreprenören.