!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugor

 

Tvättstugorna

Tvättstugorna finns i entréplanet på Malmgårdsvägen 20. Det finns totalt tre tvättstugor. I varje finns två maskiner, en torktumlare och ett torkskåp. För att få tillgång till tvättstugorna behöver du en nyckelbricka som kvitteras ut (en per hushåll) hos vår fastighetsförvaltare Borg & Merio som sitter på bottenplan i Malmgårdsvägen 16. Det går bra att köpa till ytterligare nyckelbrickor om man vill ha flera i hushållet. Varje bricka är knuten till lägenheten så det går bara att boka en tid i taget även om man har flera brickor.

  • Tvättpassen är 3 timmar långa, fördelade mellan kl 7-22. På lördagar och söndagar är det inte möjligt att boka morgonpasset (kl 7-10).

  • Du kan endast ha en bokad tid åt gången.

  • Så fort du har aktiverat din nuvarande bokning kan du boka en ny tid.

  • Om du inte aktiverat din bokning inom 30 minuter från passets början avbokas din tid automatiskt.

  • Om du blir färdig i tvättstugan före din tvättid är slut, avboka den gärna. Då blir det möjligt för andra att använda/boka den återstående tiden.

  • Stäng dörren till din tvättstuga när du inte är där, och särskilt viktigt att göra det när du tvättat färdigt.

  • Det är inte möjligt att starta en tvätt senare än 45 minuter före tvättpassets slut.

  • Tvättmaskinerna har automatisk dosering så inget eget tvättmedel behövs.  

Bokning

Du måste ha en aktiv bokning för att få tillträde till de enskilda tvättstugorna, torkrummet och för att kunna köra tvättmaskinerna. En aktiv bokning innebär att det är du som har bokat den aktuella tiden, och att du ”loggat in” genom att hålla nyckelbrickan mot bokningstavlan.

Boka en tid

Håll din nyckelbricka mot bokningstavlan. Välj att boka enligt instruktioner på skärmen.

Börja tvätta

Håll din nyckelbricka mot bokningstavlan. Dörren låses upp och maskinerna blir möjliga att starta.

Ändra din tvättid

Håll din nyckelbricka mot bokningstavlan. Välj att avboka enligt instruktioner på skärmen. Välj sedan att boka.

Komma in i din tvättstuga

Håll din nyckelbricka mot bokningstavlan. Välj Öppna.

 

Vanliga frågor

Jag har bokat tvättpasset kl 10-13 och kommer ner 9.45. Min tvättstuga är ledig och dörren är öppen, kan jag börja tvätta?

Nej, maskinerna går inte att starta senare än 45 minuter före tvättpassets slut. Skulle det vara så att du kommer ner t ex redan kl 9.00 och tvättstugan är obokad så finns det en väg runt. Avboka din tid 10-13 och boka 7-10. Systemet hanterar då kl 7-10 som din aktiva bokning, och du kan både tvätta och boka en ny tid. Boka direkt din gamla tid, 10-13, på nytt.

 

Jag har hängt min tvätt i torkrummet, och lät den hänga kvar efter min tvättid var slut. Dörren öppnas inte när jag håller nyckelbrickan mot bokningstavlan. Vad ska jag göra?

Liksom för tvättstugorna så måste du ha en aktiv bokning för att komma in i torkrummet. Du måste göra en ny bokning. Är samtliga tvättstugor redan bokade måste du be någon av dem att öppna dörren.