!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2:a handsuthyrning

 

Andrahandsuthyrning

Brf Vitbetan 3

Huvudprincipen är att lägenheter upplåtna med bostadsrätt eller hyresrätt bebos av medlem i föreningen. För en medlems eller hyresgästs uthyrning av bostadslägenhet gäller nedanstående regler. Dessa är vägledande och styrelsen fattar beslut i varje enskilt fall. 

 

Huvudprincip

  • Andrahandsuthyrning medges då medlem eller hyresgäst under viss tid bosätter sig på annan plats.
  • Andrahandsuthyrning får endast ske efter tillstånd från styrelsen.

 

Regler

  1. Ansökan lämnas till styrelsen.
  2. Ansökan skall innehålla motiv till andrahandsuthyrningen.
  3. Andrahandsuthyrning medges för högst två år i taget. Om tiden behöver vara längre skall ny ansökan ske.
  4. Ansökan skall innehålla kopia på andrahandskontrakt, detta innebär att styrelsens medgivande är begränsat till angiven hyresgäst. Byts hyresgästen skall ny ansökan ske.
  5. Kontaktväg med aktuella uppgifter om telefon och adress till medlemmens ”tillfälliga” bostad skall lämnas till styrelsen.
  6. Medlemmen ansvarar för att information och meddelanden som delas ut i brevlådan kommer medlemmen till handa, dvs att andrahandshyresgästen skickar dessa vidare.

 

Skälet till dessa regler är att värna om ett trivsamt och tryggt boende för våra medlemmar och hyresgäster. En viktig del i detta är att vi skall veta vilka som bor i huset. Vidare vill vi undvika att någon lägenhet används som ”hotell” dvs att det ofta byts hyresgäst.